Predajca

Názov:IKARO s.r.o.
IČO:31656544
DIČ:2020518467
IČ DPH:SK2020518467
Mesto:Prešov
PSČ:08001
Adresa:Okružná 32
Telefón:+421517724505
E-mail:vernarsky@ikaro.sk
Kontakt:Vernarský Jaroslav
Okresný súd Prešov, oddiel s.r.o., položka 578/P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96